PRVI VEBINAR

Klinička ispitivanja u Srbiji

Ukoliko pacijent želi da učestvuje u kliničkom ispitivanju edukovano  medicinsko osoblje mora da objasni sve aspekte kliničkog ispitivanja, svrhu i cilj ispitivanja i da da relevantne informacije o leku koji se ispituje. Pacijent mora biti informisan i o drugim mogućnostima lečenja, rizicima i prednostima za zdravlje kao pravima koja ima u toku i nakon studije.

Učestvovanje je dobrovoljno i pacijent nikako ne sme da bude nateran da uzme učešće u studiji. Ako se pacijent odluči da učestvuje u istraživanju on potpisuje dokument koji se zove informisani pristanak.

Važno je da pacijenti pre potpisivanja dokumenta dobiju odgovore na sva pitanja i budu u potpunosti upoznati o svemu u vezi sa ispitivanjem. Važno je i da imaju dovoljno vremena da se posavetuju sa porodicom, prijateljima i da čuju i drugo stručno mišljenje pre nego što donesu odluku.

Zato je LIPA svoj prvi vebinar posvetila upravo kliničkim ispitivanjima. Veliku zahvalnost dugujemo dr Siniši Raduloviću koji je govorio o različitim aspektima kliničkih ispitivanja koji su važni i pacijentima i njihovim članovima porodica.

TREĆI VEBINAR

Sve o kutanim limfomima

DRUGI VEBINAR

Hočkinov limfom
Hočkinov limfom je hematološko maligno oboljenje. Tačan uzrok nastanka bolesti nije poznat, ali se pouzdano zna da postoje faktori rizika, među kojima su jonizujuće zračenje, izloženost pesticidima i hemikalijama…

Jedan od najčešćih simptoma bolesti su uvećane, bezbolne limfne žlezde, a mogu se javiti i tzv. B simptomi bolesti: povišene temperature, obilno noćno znojenje, kašljucanje, nagli gubitak težine.

Pravilno dijagnostikovanje, osim fiziološkog pregleda hematologa, zahteva i dodatne analize, te kada lekar ima pred sobom kompletne rezultate, on daje dijagnozu.

Hočkinov limfom se i kod nas leči kao i u svetu, na osnovu vodiča, koji su danas dostupni i pacijentima.

Ukoliko se bolest otkrije u ranijem kliničkom stadijumu, velika je verovatnoća da će pacijent biti uspešno doveden u stanje remisije. Nakon toga, pacijent odlazi na redovne kontrole.

Kutani (kožni) limfom je retka bolest. On se javlja kod jedne u 100.000 osoba u zapadnim zemljama. Iako je je kutani limfom jedna vrsta raka, on se ponekad jako sporo razvija i ne utiče na očekivani životni vek. U tom slučaju on više podseća na neko drugo, dugoročno (hronično) oboljenje nego na rak.

Kožni limfomi mogu da se razviju i u B i u T limfocitima, pa se zato i svrstavaju u dve osnovne grupe:

  • Kutani limfomi T ćelija (CTCL) koji su mnogo češći i javljaju se u skoro 80% slučajeva i
  • Kutani limfomi B ćelija (CBCL) koji se javljaju kod manjeg broja bolesnika (oko 20%).

Dve najčešće vrste CTCL su:

  • Mycosis Fungoides-MF
  • Sezarijev sindrom-SS

Većina oblika CTCL se ne mogu izlečiti, ali se mogu lečiti i ne ugrožavaju život.

Kako se dijagnostikuju, manifestuju i leče, pogledajte u našem vebinaru.

ČETVRTI VEBINAR

Drugi kongres posvećen pacijentima sa limfomom i HLL-om