30 May 2019

5th Network4Health Meeting

ABOUT EVENT

Po peti put u Bukureštu u periodu od 30.-31. 05. 2019. će se održati Network4Health sastanak predstavnika udruženja pacijenata, koji okuplja predstavnike iz centralnih i istočno evropskih zemalja.

Cilj sastanka je da se razmene iskustva i na taj način pronađu najbolja rešenja za probleme sa kojima se pacijenti u tim zemljama suočavaju.

EVENT SPEAKERS

Registration for : 5th Network4Health Meeting

    Registration Now

    Share This Event