24 Mar 2018

Nacionalni dan borbe protiv limfoma

ABOUT EVENT

2018. godine, obeležićemo drugi nacionalni dan borbe protiv limfoma, uz predstavljanje publikacije dobijene analizom zasnovanom na istraživanju iskustava pacijenata sa limfomom u Srbiji. Gde smo u odnosu na ostatak sveta, šta treba promeniti a šta zadržati kao primer dobre prakse?

EVENT SPEAKERS

Registration for : Nacionalni dan borbe protiv limfoma

    Registration Now

    Share This Event