01 Nov 2019

Novembar- mesec posvećen personalizovanoj medicini

ABOUT EVENT

Od 2018. godine, LIPA, kao član ECPC-a, koji je pokrenuo inicijativu, obeležava svakog novembra mesec posvećen personalizovanoj medicini.

EVENT SPEAKERS

Registration for : Novembar- mesec posvećen personalizovanoj medicini

    Registration Now

    Share This Event