25 Jun 2020

PEOF 2020

ABOUT EVENT

U organizaciji PARADIGM, PFMD i EUPATI za pacijente je organizovana serija virtuelnih događaja pod nazivom Patient Engagement Open Forum PEOF 2020, u cilju da pomognu pacijentima, predstavnicima pacijenata i udruženjima u Evropi da se što više uključe u procese odlučivanja i aktivnog delovanja.

Više o seriji vebinara možete saznati na https://patientengagementopenforum.org/

EVENT SPEAKERS

Registration for : PEOF 2020

    Registration Now

    Share This Event