HLL

Hronična limfocitna leukemija
Hronična limfocitna leukemija ( HLL ili CLL) je maligno oboljenje krvi koje se karakteriše nakupljanjem patoloških limfocita koji se morfološki malo razlikuju od normalnih, ali su disfunkcionalni i predstavlja najčešću hematološku malignu bolest kod odraslih.

Postoje dve vrste HLL: B ćelijska, koja je mnogo češća i javlja se kod 95% bolesnika sa dijagnostikovanim HLL-om i T ćelijska koja je ređa...

O BOLESTI

Šta je hronična limfocitna leukemija
Hronična limfocitna leukemija ( HLL ili CLL) je maligno oboljenje krvi koje se karakteriše nakupljanjem patoloških limfocita koji se morfološki malo razlikuju od normalnih. Postoje dve vrste HLL: B ćelijska, koja je mnogo češća i javlja se kod 95% bolesnika...

DIJAGNOZA

Kako se dijagnostikuje HLL
Vrlo često se bolest otkrije sasvim slučajno, kada se analizom krvi utvrdi da kod bolesnika postoji limfocitoza, odnosno uvećani broj limfocita u perifernoj krvi, i to najmanje 5000 B monoklonskih limfocita po mikrolitru krvi (5x109 /L). Monoklonski limfociti su limfociti istog porekla...

LEČENJE

Kada započeti i čime lečiti HLL
Mnogi pacijenti sa HLL-om, svesni toga da boluju od maligne bolesti, ostaju zatečeni i jako uplašeni kada im hematolog saopšti da nije potrebno uvoditi nikakve terapije nego da će ih pratiti na redovnim kontrolama koje se zakazuju na 4-6 meseci. Postoji grupa bolesnika koja nema simptome...