HL

Hočkinski limfom
Pomenuli smo, da postoje dva osnovna tipa limfoma Hodgkin- ov i non Hodgkin-ov limfom. Hodgkin-ov limfom se deli na pet osnovnih podtipova. Bolest je dobila naziv zahvaljujući dr Thomas Hodgkin-u, koji je 1832. godine prvi put opisao limfom.

Dva naučnika Dorothy Reed i Carl Sternberg su posmatrajući uzorke tkiva pacijenata sa limfomom pod mikroskopom uočili velike...

O BOLESTI

Šta je hočkinski limfom?
Dva naučnika Dorothy Reed i Carl Sternberg su posmatrajući uzorke tkiva pacijenata sa limfomom pod mikroskopom uočili velike, čudne ćelije koje su po njima i dobile naziv Reed-Sternbergove ćelije. Postoje dve grupe HL-a.

DIJAGNOZA

Kako se dijagnostikuje HL
Najčešći simptom HL je bezbolni otok limfnih čvorova na vratu, ispod pazuha ili u preponama. Ostali simptomi mogu biti sledeći:
• povišena telesna temperatura, posebno u večernjim satima...

LEČENJE

Kada započeti i čime lečiti HL
Kada doktori dobiju rezultate svih testova, saopštavaju plan lečenja. Najbolja terapija za pacijenta, u velikoj meri zavisi od:
• Stadijuma bolesti
• Da li ima klasičan HL ili nodularnu...