Materijali sa III Kongresa posvećenog pacijentima sa limfomom i HLL

Na III Kongresu posvećenom pacijentima sa limfomom i HLL obrađen je širok opseg najraznovrsnijih tema, na zahtev naših pacijenata. Velika zahvalnost našim eminentnim stručnjacima iz oblasti hematologije, koji su nam nesebično pomogli da realizujemo događaj.

[/vc_column][/vc_row]
[/vc_column]
[/vc_row]
[/vc_row]
[/vc_column][/vc_row]