III kongres posvećen pacijentima sa limfomom i HLL

 

Ovde možete pogledati sve prezentacije sa trećeg kongresa posvećenog našim pacijentima. Obrađen je širok opseg najraznovrsnijih tema, na zahtev naših pacijenata. Veliku zahvalnost dugujemo eminentnim stručnjacima u oblasti hematologije, koji su nesebično pomogli realizaciju ovog događaja.