I Regionalna konferencija posvećena pacijentima sa limfomom i HLL

 

Prva regionalna konferencija posvećena pacijentima sa limfomom i HLL je okupila predstavnike sedam zemalja, svih relevantnih i zainteresovanih strana u zdravstvu, što je ogromno dostignuće u smislu saradnje različitih činilaca zdravstvenih sistema, razmene dobre prakse i iskustava, što je ključ za vidljive i održive promene.

Cilj konferencije je bio se na osnovu podataka, identifikuju ključni izazovi i problemi koji utiču na nivo standarda dostupnosti dijagnostičkih testova i procedura, tretmana, terapija i nege u pomenutim zemljama, i nalaženje rešenja koje će biti adaptirano na nacionalni nivo.

Ovaj projekat je jedan od najvećih projekata našeg Udruženja do sada. Nadamo se da ćemo imati snage, znanja i podršku, kako bi smo ovo nastavili. Naoružani podacima koji obuhvaju zemlje iz okruženja, verujemo da ćemo imati uspeha u daljim naporima da poboljšamo kvalitet lečenja i nege naših pacijenata, a samim tim i njihov kvalitet života.

U saradnji sa regionalnim menadžerom Lymphoma Coalition za Evropu, i predstavnicima udruženja iz regiona, trenutno radimo na izradi upitnika i metodologiji prikupljanja podataka o dostupnosti inovativnih terapija u našim zemljama, a na osnovu rezultata se planira kreiranje ATLASA dostupnosti inovativnih terapija za region. Kompletan izveštaj sa konferencije možete pogledati ovde.