Nacionalni dan borbe protiv limfoma 2021

 

 

Na žalost, Nacionalni dan borbe protiv limfoma, i ove godine dočekujemo suočeni sa velikom pretnjom koju sa sobom nosi pandemija COVID-19.  Povodom obeležavanja Nacionalnog dana borbe protiv limfoma, Udruženje obolelih od limfoma LIPA baviti temom “Izazovi za pacijente sa limfomom i HLL u toku pandemije i kako se nositi sa njima”.

Naši pacijenti se i u „normalnom svetu“ suočavaju sa mnogobrojnim problemima i izazovima. Takođe, svedoci smo toga da se se pacijenti sa hematološkim malignitetima u Srbiji suočavaju sa ograničenom dostupnošću terapijama, naročito inovativnim. Stvaranje uslova za kvalitetnije lečenje naših pacijenata, od uspostavljanja i povećanja pravovremene dostupnosti lekovima, preko stabilnog i sistematskog finansiranja istih je jedino pravo rešenje za uspeh lečenja, očuvanje i unapređenje zdravlja i kvaliteta života pacijenata. Na sve ovo pandemija je samo dodala još jedan „sloj“ nesigurnosti, straha i anksioznosti.

Tim povodom LIPA je  kreirala brošuru „Strah od relapsa“, kao i predavanja psihoterapeuta i nutricioniste sa konkretnim savetima kako se izboriti sa izazovima. Prezentacije možete pogledati ovde.

Udruženje obolelih od limfoma LIPA, želi da istakne da sve osobe koje imaju hronične limfoproliferativne bolesti, kao što su limfomi i hronična limfocitna leukemija pripadaju visoko rizičnoj grupi pacijenata. Taj rizik je viši ukoliko je lečenje u toku ili je završeno u poslednja tri meseca. Takođe, taj rizik se dodatno povećava ako osoba ima i druge hronične bolesti (npr dijabetes, kardiovaskularne bolesti, plućne bolesti).

Zahvaljujući nesebičnoj podršci koju imamo od strane struke i strukovnog Udruženja Srpske Limfomske Grupe – SLG, naši hematolozi su pravovremeno izašli sa preporukama za naše pacijente vezane za COVID19 i sa medicinskog i društvenog aspekta, kao i preporuke u vezi vakcinacije.