Svake godine, 24. marta, Udruženje LIPA u saradnji sa SLG, strukovnim udruženjem, obleležava ovaj dan, sa ciljem da podignemo svest javnosti o bolesti i simptomima. Limfom i HLL mogu da utiču na živote pacijenata i njihovih porodica na različite načine. Promene u svakodnevnom životu su neizbežne. Lečenje i oporavak nakon tretmana su dugotrajni procesi, a pacijentima je neophodna podrška da se izbore sa svim fizičkim, mentalnim i emocionalnim izazovima sa kojima se suočavaju. Fizička aktivnost i način ishrane mogu značajno popraviti fizičko i emocionalno stanje pacijenata.

Živeti sa hematološkim malignitetom nije lako i podrazumeva suočavanje sa mnogim problemima i izazovima. Prevazilaženje tih problema je lakše ukoliko su pacijentima dostupne relevantne informacije o bolesti. Mobilna aplikacija “LIMFOM APP”, dizajnirana je sa ciljem da se pacijenti sa hematološkim malignitetima: limfom, HLL i MPN, osnaže kroz edukaciju i podršku od strane Udruženja, ali i kroz redovno praćenje njihovih simptoma i stanja u toku i nakon lečenja. Pacijenti će biti u mogućnosti da redovno prate više od 20 simptoma. Praćenje je vrlo lako gde se uz pomoć slajdera subjektivno ocenjuje ozbiljnost simptoma toga dana ocenama od 0 do 10. 0 predstavlja izostanak simptoma, 10 označava da je simptom izuzetno izražen. Aplikacija će biti dostupna i na android i IOS sistemima, vrlo jednostavna za korišćenje.
Glavni cilja aplikacije je da pruži jedinstveni uvid u stanje pacijenta. Aplikacije će biti predstavljena na konferenciji za novinare u poslednjoj nedelji marta.

Takođe, povodom Nacionalnog dana borbe protiv limfoma, strukovno Udruženje Srpska Limfomska Grupa-SLG, počinje seriju snimanje serije podcasta o limfomu i HLL, gde će u prvom podcastu biti reči o tome kako je ovo Udruženje počelo sa radom, gde je sada i koliko je veliki značaj saradnje udruženja pacijenata i struke.

I ove godine LIPA planira da nastavi program rehabilitacije za naše pacijente, REHUB.
Program će trajati najmanje tri godine i uključivaće fizičku aktivnost (yoga, anaerobne i aerobne vežbe…) prilagođenu pacijentima, njihovoj životnoj dobi, opštem stanju i ostalim kliničkim parametrima, savete vezane za ishranu od strane nutricioniste i psihološku podršku.