LIMFOMI

Nehočkinski limfom
Postoji veliki broj limfoma koji su podeljeni u dva osnovna tipa: Hočkinske i nehočkinske limfome.

Nehočkinski limfomi čine 4/5 svih limfoma i sastoje se od preko 60 podtipova, po najnovijoj klasifikaciji svetske zdravstvene organizacije.

O BOLESTI

Šta je nehočkinski limfom?
Da bi se razumeo pojam limfoma potrebno je znati nešto o normalnim ćelijama i o tome šta se dešava kada one postanu maligne. Organizam se sastoji od velikog broja različitih tipova ćelija. U normalnim uslovima, ćelije rastu i potom se dele...

DIJAGNOZA

Simptomi i dijagnostikovanje
Najčešći simptom NHL je bezbolni otok limfnih čvorova na vratu, ispod pazuha ili u preponama. Ostali simptomi mogu biti sledeći: povišena telesna temperatura, posebno u večernjim satima, intenzivno noćno znojenje....

LEČENJE

Različite terapijske opcije
Hemioterapijski lekovi (citostatici), ubijaju maligne ćelije tako što sprečavaju da se one dele i rastu. Koja će se hemioterapija primeniti, zavisi od vrste limfoma. Iako se mogu primenjivati i pojedinačno, hemioterapija za NHL se obično sastoji od...