04 Dec 2018

Psihoterapija za pacijente

Kako je psihološka podrška pacijentima jednako važna i u toku i nakon završetka terapija, a svedoci smo da je u centrima gde se pacijenti leče ili potpuno nedostupna ili dostupna u meri koja ne zadovoljava potrebe pacijenata, na inicijativu našeg Udruženja, LIPA, psihoterapeut dr Katarina Đorđević je izašla u susret našim potrebama. Ona je spremna da pacijentima kojima je neophodna podrška pomogne. Radi se o sledećem:
Radilo bi se u grupi koja bi trebalo da bude homogena, što znači da poziv važi samo za pacijente sa limfomom ili HLL-om, jer ne bi valjalo mešati pacijente sa drugim dijagnozama (nije isto da li je rak debelog creva i rak dojke, na primer). Grupe imaju svoju dužinu trajanja tj. četiri do šesnaest susreta.

Učešće na grupnoj psihoterapiji bi bilo besplatno. Želimo da istaknemo da sve što se iznese u okviru grupe je poverljivo i za psihoterapeuta i za sve članove.

Predlog dr Đorđević je da se grupe održavaju svakog četvrtog utorka u mesecu (što bi u ovom trenutku bio 25.decembar 2018. kao prvi termin) u trajanju od 2 sata, u terminu od 14 do 16 časova. Grupe bi se održavale u njenom radnom prostoru na Crvenom Krstu, Vračar, Žička 5.
Grupe bi trebalo da imaju od 5 do 12 članova, kako bi imali adekvatnu razmenu i ljudski kontakt. 
Ono što želimo ovom prilikom da naglasimo  je da su učesnici  u OBAVEZI da se prijave za grupu, pošto ukoliko nema dovoljno članova, sastanci se NEĆE održati.
Sve zainteresovane molimo da se prijave putem email-a: : katarina@psihoterapija.ws i obavezno u kopiju poruke stave majaklipa@gmail.com.
Najljubaznije Vas molimo da iskoristimo priliku koja nam je pružena.
Želimo da istaknemo da LIPA naporno radi na tome da i za pacijente koji žive van Beograda obezbedi sličan vid terapije.
S poštovanjem,
LIPA
Download