Na osnovu ankete “Iskustva pacijenata sa limfomom u Srbiji“, koja je sprovedena u organizaciji LIPE, u periodu od 08.01.-08.03. 2018., prikupljeno je 438 validno popunjenih anketa.

Na osnovu prikupljenih odgovora, i obrađenih rezultata, ovde možete pogledati rezultate i preporuke na osnovu dobijenih rezultata.

 

poster