COVID-19

II WEB KONFERENCIJA FORUMA PACIJENATA
Forum pacijenata Srbije, organizovao je drugi web konferenciju posvećenu pacijentima, pokušavajući da daju odgovore na pitanja kako funkcionišu hematološki pacijenti u doba pandemije COVID-19. Pogledajte obraćanje Doc. dr Darka Antića, predsednika SLG, koji je dao detaljna objašnjenja, preporuke i informacije koje su jako važne za naše pacijente. (deo između 4:09:00 i 4:40:00).

COVID-19

EBMT SERIJA VEBINARA
EBMT - Evropsko udruženje za transplantaciju kostne srži, pripremilo je seriju vebinara posvećenih i pacijentima i stručnoj javnosti. Više vebinara možete pronaći na adresi https://www.ebmt.org/covid-19-webinars.

COVID-19

PATIENT POWER SERIJA VEBINARA
Patient Power, udruženje koje okuplja obolele od mnogih vrsta kancera, pripremilo je seriju vebinara posvećenih i pacijentima i stručnoj javnosti. Više vebinara možete pronaći na adresi https://patientpower.info/navigating-cancer/understanding-cancer/coronavirus-live-ask-the-expert-webinars. U seriji vebinara koji su dostupni, pronađite one koji su posvećeni HLL i limfomima.

COVID-19

CLL SOCIETY SERIJA VEBINARA
CLL Society, udruženje koje okuplja obolele od HLL, pripremilo je seriju vebinara i pregršt materijala posvećenih i pacijentima i njihovim članovima porodica. Više informacija možete pronaći na adresi https://cllsociety.org/covid-19/.

COVID-19

EHA- EVROPSKO UDRUŽENJE HEMATOLOGA SERIJA VEBINARA
Evropsko udruženje hematologa -EHA, pripremilo je seriju vebinara, posvećenih prvenstveno struci, ali sa dosta korisnih informacija i za same pacijente. Više informacija možete pronaći na adresi https://ehaweb.org/covid-19/webinars/. https://cllsociety.org/covid-19/.