05 Feb 2019

Kampanja za bolju dostupnost lekova za pacijente sa limfomom

ABOUT EVENT

Na žalost, veliki broj pacijenata sa limfomom u Srbiji još uvek ne može da se leči po smernicama svetskih i Vodiča Srpske Limfomske Grupe za dijagnostiku i lečenje limfoma, iz razloga što mnoge terapije u našoj zemlji još uvek nisu dostupne pacijentima o trošku RFZO-a. Time se naši pacijenti stavljeni u neravnopravan položaj.

Svi zajedno apelujemo na nadležne da pronađu rešenje i da lekova za najugroženije grupe bolesnika uvrste na Listu.

EVENT SPEAKERS

Registration for : Kampanja za bolju dostupnost lekova za pacijente sa limfomom

    Share This Event