04 Feb 2019

Svetski dan borbe protiv raka

ABOUT EVENT

4. februara svake godine obeležava se Svetski Dan Borbe Protiv Raka. LIPA već dugi niz godina podržava ovu globalnu inicijativu organizovanjem različitih kampanja i događaja u želji da pokažemo posvećenost borbi protiv raka i pomognemo podizanju svesti svih činilaca zdravstvenog sistema o važnosti prevencije ali i o važnosti dostupnosti najnovijih terapija koje znatno mogu da poprave kvalitet života pacijenata.

Ove godine, povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv raka, LIPA, u saradnji sa još 11 zemalja iz centralne i istočne Evrope, započinje istraživanje koje ima za cilj da se prikupe relevantni podaci o lečenju i nezi onkoloških pacijenata, koji će prikazati stvarne potrebe bolesnika u različitim segmentima onkološke nege i lečenja.

Pozivamo Vas da se priključite ovoj regionalnoj inicijativi, tako što ćete učestvovati u prvom regionalnom upitniku o ishodima onkološkog lečenja i nege.

Kako bismo prikupili što relevantnije podatke, molimo Vas, priključite se i podelite svoje iskustvo sa nama!

EVENT SPEAKERS

Registration for : Svetski dan borbe protiv raka

    Registration Now

    Share This Event