22 May 2024

Nacionalni dan borbe protiv limfoma 2021

ABOUT EVENT

Na žalost, Nacionalni dan borbe protiv limfoma, i ove godine dočekujemo suočeni sa velikom pretnjom koju sa sobom nosi pandemija COVID-19.  Povodom obeležavanja Nacionalnog dana borbe protiv limfoma, Udruženje obolelih od limfoma LIPA baviti temom “Izazovi za pacijente sa limfomom i HLL u toku pandemije i kako se nositi sa njima”.

Naši pacijenti se i u „normalnom svetu“ suočavaju sa mnogobrojnim problemima i izazovima.Takođe, svedoci smo toga da se se pacijenti sa hematološkim malignitetima U Srbiji suočavaju sa ograničenom dostupnošću terapijama, naročito inovativnim. Stvaranje uslova za kvalitetnije lečenje naših pacijenata, od uspostavljanja i povećanja pravovremene dostupnosti lekovima, preko stabilnog i sistematskog finansiranja istih je jedino pravo rešenje za uspeh lečenja, očuvanje i unapređenje zdravlja i kvaliteta života pacijenata. Na sve ovo pandemija je samo dodala još jedan „sloj“ nesigurnosti, straha i anksioznosti.

Zahvaljujući nesebičnoj podršci koju imamo od strane struke i strukovnog Udruženja Srpske Limfomske Grupe – SLG, naši hematolozi su izašli sa preporukama za naše pacijente u vezi vakcinacije, koje možete naći na sajtu Udruženja LIPA i našim društvenim mrežama i spremni su da daju odgovore na pitanja vezana za probleme i izazove sa kojima su pacijenti suočeni u ovom trenutku.

EVENT SPEAKERS

Registration for : Nacionalni dan borbe protiv limfoma 2021

    Registration Now

    Share This Event