25 Feb 2021

Webinar posvećen važnosti procesa digitalizacije u zdravstvu i deljenja podataka

ABOUT EVENT

Naš stav je da su pacijenti mnogo više od njihove šifre i dijagnoze. Pacijenti su ljudi sa potrebama, znanjem, iskustvom i pravima.Pacijent nije samo u centru zdravstvenog sistema, on je najbitniji član tima za negu i lečenje. Trudimo se da  našim pacijentima pružimo relevantne informacije i edukaciju, jer jedino pacijent sa solidnim znanjem o bolesti, dostupnim terapijama, neželjenim efektima, može voditi smisleni dijalog sa strukom i ostalim činiocima zdravstvenog sistema i biti uključen u donošenje odluka koje direktno utiču na  njegovo lečenje i život.

Uključivanje pacijenata je od vitalnog značaja, kako iz moralnih razloga, tako i iz praktičnih razloga, jer bitni podaci, koji se odnose na isplativost i ishode lečenja, su podaci dobijeni na osnovu jedinstvenog iskustva pacijenata. Vrlo često se perspektiva pacijenata razlikuje u odnosu na struku i u pogledu faktora kvaliteta života, prioritetnih kliničkih ishoda i prihvatanja potencijalnih rizika.

Koja je uloga pacijenata u dugitalizaciji, prikupljanju i deljenju podataka, koje prednosti a koje rizike ovaj proces nosi sa sobom saznaćete na webinaru koji će se održati 23. februara.

Pristupni link i više detalja uskoro.

EVENT SPEAKERS

Registration for : Webinar posvećen važnosti procesa digitalizacije u zdravstvu i deljenja podataka

    Share This Event