17 Feb 2021

Webinar posvećen personalizovanoj medicini

ABOUT EVENT

Svaki čovek je jedinstven. Ovo važi i za naše genome. Iako smo svi genetski vrlo slični, postoje male razlike u našoj DNK koje nas čine jedinstvenim u pogledu zdravlja, bolesti i našeg odgovora na određene tretmane. Prirodne varijacije pronađene u našim genima imaju veliku ulogu u riziku od obolevanja od nekih bolesti. Kombinacija ovih varijacija zajedno sa naslednim ili brojnim spoljnim faktorima kao što su životna sredina, ishrana, vežbanje može uticati na rizik svakog pojedinca da razvije određenu bolest u toku života.

Personalizovana medicina koristi nove metode molekularnih analiza za bolje predviđanje i lečenje bolesti. Cilj je postići optimalne medicinske ishode, pomažući istovremeno i lekarima i pacijentima da pristupe lečenju koje će najbolje funkcionisati u kontekstu genetskog i životnog profila pacijenta. Takvi pristupi se značajno razlikuju od pristupa koji se tradicionalno primenjivao  u terapiji malignih bolesti jedan lek za sve.

O ovoj temi, iz različitih perspektiva, moći ćete da saznate na webinaru koji će se održati 17. februara u 14h.

Pristupni link i više detalja uskoro.

EVENT SPEAKERS

Registration for : Webinar posvećen personalizovanoj medicini

    Share This Event