01 Apr 2020

COVID 19 i HLL pacijenti- preporuke globalnog Udruženja pacijenata sa HLL -CLLAN

CLLAN, globalno Udruženje pacijenata u saradnji sa najvećim svetskim ekspertima u oblasti hematologije, izdalo je saopštenje za pacijente. Preporuke ovog Udruženja su opšte preporuke o tome kako pacijenti sa HLL treba da se ponašaju u trenutoj situaciji.

U nastavku možete pogledati prevedeni dokument. Preporuke su slične preporukama koje je LIPA dobila od srpskih hematologa.

COVID-19_Serbian_translation

Download