01 Apr 2020

Najnovije preporuke u vezi sa COVID-19 evropskog udruženja za transplantaciju kostne srži EBMT

Evropsko udruženje za transplantaciju EBMT je izašlo sa preporukama. One su, pre svega, usmerene na struku i timove koji obavljaju transplantaciju. U nastavku pogledajte dokument u celosti.

EBMT-COVID-19-guidelines-v.4.3-2020-03-23

Pogledajte prezentaciju profesora Per Ljungman, sa Karolinska Instituta u Stokholmu, Švedska. Tu su predstavljena najnovija saznanja o tome koliko su transplantirani pacijenti pogođeni novim virusom. Prezentaciju možete pogledati u nastavku.

EBMT-Webinar-COVID-19-in-stem-cell-transplant-patients_20.03.2020

Download