12 Jan 2020

Pobeda nam je u krvi

LIPA je započela novu kampanju na društvenim mrežama “Pobeda nam je u krvi”. Narednih meseci delićemo sa vama recepte, fotografije, video sadržaje i podsticati jedni druge da zajedničkim snagama radimo na povećanju svesti važnosti zdravijeg načina života i podrške kako bismo lakše prebrodili trenutke u toku i nakon lečenja. Podrška svim našim saborcima koji se u ovom trenutku bore sa limfomom, ne samo narednih meseci, već svakog dana trajanja teške borbe i u toku i nakon lečenja. Pronađite nas na društvenim mrežama, pridružite nam se jer NISTE SAMI!

Download