22 Mar 2021

Nova brošura namenjena pacijentima

Život sa kancerom odnosi se ne samo na zdravstvena, već i na psihološka, socijalna, duhovna i etička pitanja sa kojima su suočene osobe nakon završetka primarnog lečenja.

Jedna od najčešćih i najvećih briga sa kojima se pacijenti u tom periodu suočavaju jeste strah hoće li se bolest vratiti. Strah da bi se bolest mogla vratiti je, uglavnom, najintenzivniji u prvoj godini nakon završetka lečenja.
Zabrinutost, očekivano, biva manja kako vreme prolazi.

Pacijenti koji su završili sa lečenjem teže da se ponovo vrate „normalnom“ životu koji su imali pre dijagnoze ili, ukoliko je to nemoguće u svim aspektima, da ponovo izgrade svoj novi „normalni“ život. I u toj novoj
normalnosti osećanje straha od ponovnog javljanja kancera je realno i potpuno normalno. Ali ukoliko strah i neizvesnosti utiču na svakodnevni život i obavljanje poslova, korisno je potražiti pomoć stručnjaka.

LIPA je kreirala ovu brošuru, želeći da pomogne pacijentima i njihovim članovima porodica, konkretnim savetima i tehnikama za prevazilaženje straha. Naročitu zahvalnost dugujemo Urošu Rajakoviću, psihoterapeutu, na nesebičnoj podršci i stručnim savetima u toku izrade brošure.

Download