22 Mar 2021

Vakcinacija hematoloških bolesnika

Smem li se vakcinisati, kojom vakcinom, treba li odraditi neke analize i testove pre vakcinacije, samo su neka od pitanja koja muče hematoonkološke bolesnike. Imajući na umu da se hematološke klinike suočavaju sa izazovom redukovanog kapaciteta i da je velikom broju pacijenata teško da stupe u kontakt sa svojim lekarom, hematolozi su izašli sa preporukama i mišljenjem o vakcinaciji kod pacijenata sa limfoproliferativnim bolestima.

Mišljenje možete pročitati ovde.

Download