22 Mar 2021

Anketa o kvalitetu života i lečenja pacijenata sa limfomom i HLL u Srbiji

Anketu koju sprovodi Udruženje obolelih od limfoma LIPA svake neparne godine ima za cilj da prikažemo stvarne potrebe bolesnika u različitim segmentima nege i lečenja. Imajući relevantnu i celovitu sliku pred sobom, borićemo se da popravimo kvalitet nege, lečenja, informisanosti i odnosa sa lekarima.

Kako bismo imali što relevantnije podatke, neophodno je da prikupimo što više uspešno popunjenih anketa. Naš cilj je između 700 i 1000 anketa, te Vas najljubaznije molimo da se priključite i podelite svoje iskustvo sa nama!

Anketa sadrži 30 pitanja i popunjavanje Vam neće oduzeti više od 15 minuta vremena. Anketa se može popuniti u periodu od 01.02. do 01.06.2021. Za sve pacijente koji nisu u mogućnosti da anketu popune online, štampana izdanja biće širom klinika na kojima se naši pacijenti leče.

U Vašem i našem je interesu da učestvujete u anketi i pomognete istraživanju LIPE. Jako je važno je da se čuje i naš glas! Upitnik je dostupan na sledećem linku.

Unapred se zahvaljujemo na izdvojenom vremenu, trudu i podršci koju nam pružate.

Download