23 Oct 2018

Okrugli sto “HLL- buduće strategije”

22. Februara u hotelu “Moskva” održan je u organizaciji Udruženja obolelih od limfoma LIPA, a uz podršku SLG, okrugli sto pod nazivom “HLL-buduće strategije.”

Pored predstavnika pacijenata, i predstavnika struke, sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva zdravlja i predstavnici Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje.  Zahvaljujući angažovanju svih činilaca zdravstvenog sistema, pokazali smo da jedino kroz multidisciplinarni pristup, saradnju sa vodećim stručnjacima iz ove oblasti, resornog ministarstva i relevantnih institucija zdravstvenog sektora, možemo da ukažemo na probleme i trenutno stanje u Srbiji.  Samo zajedničkim delovanjem  i organizovanim i sistematskim aktivnostima možemo omogućiti stvaranje uslova za kvalitetnije lečenje HLL-a, od uspostavljanja i povećanja pravovremene dostupnosti lekovima, preko stabilnog i sistematskog finansiranja lekova, osoblja i opreme, i tako stvoriti pozitivnu atmosferu prema lečenju obolelih, kao jedino pravo rešenje za uspeh lečenja, očuvanje i unapređenje zdravlja i kvaliteta života pacijenata sa hroničnom limfocitnom leukemijom i ostalim podtipovima limfoma.

Nakon žive diskusije, doneli smo zajedničke zaključke koje u nastavku možete pročitati.

Zaključci Okruglog stola održanog 22. februara 2018. godine

U organizaciji Udruženja obolelih od limfoma LIPA i uz podršku Srpske limfomske grupe (SLG) a povodom obeležavanja nacionalnog dana borbe protiv limfoma, u Beogradu je 22. februara održan Okrugli sto pod nazivom “HRONIČNA LIMFOCITNA LEUKEMIJA- buduće strategije“.

Cilj nam je bio da na jednom mestu okupimo pacijente, zatim vodeće stručnjake u ovoj oblasti, predstavnike Ministarstva zdravlja i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje kao i farmaceutskih kompanija,  kako bismo zajedno razgovarali o aktuelnim pitanjima dijagnostike i terapije  bolesnika sa hroničnom limfocitnom leukemijom.

–          Sve savremene dijagnostičke procedure u Srbiji mogu da se sprovedu. Postoji potreba da se za jedan broj procedura (mutacija p53, mutacioni status teškog lanca imunoglobulina) koje su potrebne za procenu rizika i određivanje terapije omogući finansiranje od strane RFZO.

 

–          Lekovi za prvu terapijsku liniju su dostupni. Međutim, postoji potreba da se formalno reši primena pojedinih kombinacija lekova koji se pojedinačno nalaze na pozitivnoj listi RFZO. Takođe, terapija prve linije koja podrazumeva primenu bioloških lekova treba da se sprovodi i na nivou sekundarnih zdravstvenih ustanova koje imaju hematologe. 

 

–          Inovativni lekovi za drugu terapijsku liniju i visokorizične bolesnike (pacijenti sa nepovoljnim biološkim profilom i sa ranim relapsom) u ovom trenutku se ne nalaze na listi.  Stoga je neophodno da sve zainteresovane strane pronađu način da se navedeni lekovi nađu na pozitivnoj listi RFZO. Inovativni lekovi značajno produžavaju život pacijenata, uz očuvanje kvaliteta života i mogućnost obavljanja porodi??nih, društvenih i radnih aktivnosti.

 

–          Cilj Udruženja LIPA u saradnji sa SLG je stalna edukacija i podrška obolelima i njihovim porodicama.  Stoga, plan nam je da saradnjom sa relevantnim institucijama, strukom i industrijom proširimo i popularizujemo Forum za bolesnike, gde bi naši pacijenti imali prilike da postave pitanja i diskutuju o svemu što su želeli da znaju a nisu imali prilike da pitaju, ne samo hematologe već i lekare drugih specijalnosti  (stomatologa, dermatologa, infektologa, nutricionistu). Forum će biti mesto gde će pacijenti imati prilike da razmenjuju iskustva, grade nove veštine, znanja i kompetencije kroz specijalno kreirane vidove edukacija i radionica.

 

Download