photo

ŠTA TREBA ZNATI O NHL

Brošura je namenjena pacijentima sa HNL i njihovim članovima porodica. Ovde možete naći sve o bolesti, simptomima, dijagnostikovanju, dostupnim opcijama lečenja....
PREUZMI BROŠURU
photo

VODIČ ZA PACIJENTE SA HL

Brošura je namenjena pacijentima sa HL i njihovim članovima porodica. Ovde možete naći sve o bolesti, simptomima, dijagnostikovanju, dostupnim opcijama lečenja....
PREUZMI BROŠURU
photo

TRANSPLANTACIJA MATIČNIH ĆELIJA HEMATOPOEZE

Brošura je namenjena pacijentima sa limfomom i HLL i njihovim članovima porodica. Ovde možete naći sve o tome šta je TMĆH i kako se odvija, koje su prednosti a koji rizici pomenute procedure.
PREUZMI BROŠURU
photo

KLINIČKA ISPITIVANJA

Brošura je namenjena pacijentima sa limfomom i HLL i njihovim članovima porodica. Ovde možete naći sve o različitim fazama kliničkih ispitivanja.
PREUZMI BROŠURU
photo

KUTANI LIMFOM

Brošura je namenjena pacijentima sa kutanim limfomom i njihovim članovima porodica. Ovde možete naći sve o bolesti, simptomima, dijagnostikovanju, dostupnim opcijama lečenja....
PREUZMI BROŠURU
photo

CAR-T CELL TERAPIJE

Brošura je namenjena pacijentima sa limfomom i HLL i njihovim članovima porodica. Ovde možete naći sve o najnovijoj terapiji u lečenju, koja predstavlja jedno od najvećih dostignuća na ovom polju.
PREUZMI BROŠURU
photo

ISHRANA HEMATOLOŠKIH PACIJENATA

Brošura je namenjena pacijentima sa svim hematološkim malignitetima i njihovim članovima porodica. Ovde možete naći sve o principima pravilne ishrane u toku i nakon terapija.
PREUZMI BROŠURU
photo

ŽIVETI SA HEMATOLOŠKIM MALIGNITETOM

Brošura je namenjena pacijentima sa hematološkim malignitetima i njihovim članovima porodica. Ovde možete naći sve o psihološkim aspektima bolesti, i pregršt saveta kako se boriti i prevazići probleme u toku i nakon lečenja.
PREUZMI BROŠURU
photo

ŠTA TREBA ZNATI O BIOSLIČNIM LEKOVIMA

Brošura je namenjena svim pacijentima i njihovim članovima porodica. Ovde možete naći sve o biosličnim lekovima.
PREUZMI BROŠURU
photo

HRONIČNA LIMFOCITNA LEUKEMIJA - HLL

Brošura je namenjena pacijentima sa HLL i njihovim članovima porodica. Ovde možete naći sve informacije o bolesti, simptomima, opcijama lečenja...
PREUZMI BROŠURU
photo

DNEVNIK PACIJENATA

Ovaj dnevnik je namenjen pacijentima sa svim limfomima i HLL i njihovim članovima porodica. Ovde možete pronaći potrebne informacije o bolesti, simptomima, opcijama lečenja, pratiti svoje simptome...
PREUZMI BROŠURU
photo

LIMFOM - JEDNO IME, MNOGO LICA

Ova knjiga je kolekcija divnih, ohrabrujućih životnih priča naših pacijenata i njihovih članova porodica. Čitajući priče ovih hrabrih ljudi, svako od nas može pronaći inspiraciju i motiv u vremenima punim izazova.
PREUZMI KNJIGU
photo

FOLIKULARNI LIMFOM

Brošura je namenjena pacijentima sa folikularnim limfomom i njiohovim članovima porodica. Ovde možete pronaći informacije o tome kako se dijagnostikuje FL, koje su opcije lečenja, kada i na osnovu čega lekari donose odluku o lečenju...
PREUZMI BROŠURU
photo

STRAH OD RELAPSA

Brošura je namenjena, ne samo pacijentima sa limfomom i HLL, već svim pacijentima obolelim od neke vrste kancera i njihovim članovima porodica. Ovde možete naći pregršt saveta kako se boriti i prevazići ovu vrstu straha u toku i nakon lečenja.
PREUZMI BROŠURU
photo

PERSONALIZOVANA MEDICINA

Dosadašnje znanje iz medicine zajedno sa digitalnim tehnologijama čini podlogu za prekretnicu u istoriji lečenja staroj hiljadama godina. Ova brošura ima za cilj da pacijente i članove njihovih porodica upozna sa novim, preciznijim pristupom u terapiji malignih bolesti.
PREUZMI BROŠURU